Innmelding i Strinda historielag

Medlemskontingenten for 2022 er kr 250 for enkeltmedlemmer og kr 300 for parmedlemskap.

Medlemskapet inkluderer Strinda historielags Årbok.

For å bli medlem må du på neste side hake av for at du har lest Samtykkeerklæringen som du finner her.

Medlemstype Pris
Enkelt medlem 250,00 Til Innmelding
Familiemedlem 300,00 Til Innmelding