Innmelding i Strinda historielag

Medlemskontingenten for 2024 er kr 250 for enkeltmedlemmer og kr 300 for parmedlemskap.

Medlemskapet inkluderer Strinda historielags Årbok.

Enkelt medlem
Pris: 250

Familiemedlem
Pris: 300